Nové mobilní bateriové úložiště

Jdou přebytky vyrobené energie jednoduše uchovat, a ještě jednodušeji převést na místo aktuální potřeby? Na takové, kde není přípojka, typicky staveniště na holé pláni?

Poptávka po nezávislosti na dodavatelích elektrické energie (s velkým podílem současné krize) roste. Svět dává pomalu sbohem fosilním palivům a do popředí se derou alternativní zdroje. Palčivým problémem je nejen uchovávání energie, ale i její následná distribuce do oblastí bez zdroje. Každý by nejraději energii levně vyrobil a v době nedostatku využil, zvlášť při současných cenách spotu. Jenže v dnešní době existují pouze omezené řešení – velké bateriové úložiště, které mají sice dostatečnou kapacitu, avšak převoz na místo akutní potřeby není tak snadný.

Výkonné mobilní bateriové úložiště

Tři produktové řady SX, MX, LX s výkonem od 3 kVA do 60 kVA jsou schopny vyprodukovat až 120 kW energie. K dosažení tak velkého objemu napomáhají vysokokapacitní olověné nebo lithiové akumulátory. Jejich opětovné nabití do plného stavu trvá v řádu 5-8 hodin, záleží však na typu baterie, ale i okolních podmínkách. Uživatelé mohou akumulátory dobíjet pomocí FVE, případně jakéhokoliv generátoru nebo právě ze sítě. Uložením energie myslíme na svou budoucí potřebu, která může nastat zcela nečekaně. Ti, kteří se rozhodli obchodovat s energiemi za spotové ceny, mohou mít dostatek levné elektřiny v době, kdy ceny spotu vyletí vzhůru.

Samostatné úložiště lze situovat do oblastí, které jsou náročné na emise znečištění nebo hluku. Nejenže neprodukuje žádné CO2, ale vyniká naprosto tichým provozem. Bezhlučný chod umožňuje využití v horách nebo v nočních hodinách kteréhokoliv města.

Široké spektrum aplikací

  • Vyrovnání odběrových špiček
  • Zdroj energie v oblastech bez el. přípojky
  • Možnost připojení k solárním panelům
  • Výhodné ukládání energie při spotovém obchodování
  • Nabíjení elektromobilů
  • Zajištění provozu při výpadku el. sítě

Klíčová distribuce na místo potřeby

Snadná mobilita je prostředkem k maximálně efektivnímu využití energie z alternativních zdrojů. Představme si, že kapacitu úložiště dobijeme v oblasti zdroje (např. v provozovně) a následně jej přemístíme na místo nedostatku. Převoz totiž není nikterak náročný. Menší produktovou řadu SX zvládne převést automobil s přívěsným vozíkem. Výkonově silnější jednotky zase malý nákladní automobil. Manipulaci a nakládání jednotky usnadňuje speciálně upravená konstrukce, vybavená např. skidem pro vysokozdvižný vozík.

Bateriové úložiště energie umístěné na vozíku

Kombinace s plynovým nebo dieselovým generátorem tzv. hybridní řešení (power managment)

Hybridní energetický systém řídí provoz plynového či dieselového generátoru, tudíž v případě, že je spotřeba energie nízká, generátor se automaticky vypne. Pokud se naopak odběr energie zvýší nebo se baterie vybije, dojde ke sepnutí záložního zdroje energie. To má za následek méně provozních hodin, efektivnější spotřebu paliva, méně emisí a nižší náklady za údržbu generátoru. Aplikace se osvědčila v podnicích, které potřebují mezi směnami napájet pouze osvětlení, případně zabezpečovací systémy.

Sestava generátor (vlevo), bateriové úložiště energie (uprostřed), dům

Energetická nezávislost na dosah ruky

V dnešní době cítíme čím dál větší snahu odpoutat se od dodavatelů energií, resp. co nejvíce snížit svoji závislost. V takovém případě se jeví jako velmi atraktivní kombinace bateriového úložiště s plynovým generátorem Pramac GA20000, a to v ostrovní instalaci bez připojení na veřejnou síť tzv. off grid. Generátory řady GA jsou stroje poháněné výhradně plynem, spalují propan (LPG) či zemní plyn. Při tří fázovém výkonu 16 kW plní funkce velmi výkonného a spolehlivého zdroje energie.

Uživatelé oceňují především naprostou bez obslužnost spolu s plně automatizovaným řízením, kdy start probíhá na základě výpadku sítě nebo na pokyn bateriového úložiště. Obsluha má přehled pomocí mobilní aplikace, jenž nabízí také vzdálený přístup. Výrobce si za kvalitou generátorů stojí natolik, že nabízí záruku 5 let, kterou lze prodloužit až na 10 let, což je v této kategorii naprostá špička.

Sestava bateriové úložiště-generátor může být rozšířena ještě o zásobník na propan, čímž vzniká zcela nezávislý modulární energetický mix. Dobře navržené a umístěné solární panely připojené na volitelný modul úložiště pak nabízí domácnostem nebo podnikům nepřekonatelné provozní parametry pro ostrovní instalaci. Všechny tyto kombinace můžou spolehlivě sloužit jako zdroj energie v době BLACK OUTU.

Mobilní bateriové úložiště v kombinaci se solárním panelem

Volitelné moduly

Z bateriového úložiště jde pomocí integrovaného modulu vytvořit stanici pro dobíjení elektromobilů. Na základě výkonnosti jednotky volí uživatel celkovou kapacitu a tím pádem i rychlost dobíjení, případně počet nabíjených vozidel. V sestavě s výše zmíněným generátorem lze dosáhnout neomezené kapacity, bez ohledu na stav veřejné elektrifikační sítě. Pokud celek doplňuje FVE, stává se systém maximálně efektivním ve využití zelené energie slunečních paprsků pro běžnou spotřebu anebo dobíjení elektromobilu.

Více >ZDE<