Jak snížit provozní náklady generátoru?

Vyvíjející se energetické technologie, požadavky trhu a dynamické potřeby zákazníků jsou hnacím motorem k inovacím. Dochází tak ke změně způsobu výroby, úschovy, ale i spotřeby energií. Průmyslové podniky v rámci optimalizace hledají nákladově efektivní řešení, které by se zároveň stalo i udržitelným.

Optimalizace využití energie

Typickým příkladem jsou staveniště, zejména v odlehlých oblastech, kde závislost na naftě roste. Běžným řešením se v takovém případě stává dieselový generátor. Potřeba energie se však během pracovního dne mění. Nízké zatížení či absolutní špičky mohou být pro generátor problém. Naddimenzovaný stroj motorově trpí malým zatížením a je efektivně využívám pouze krátkou část dne. Jednotky dimenzované pod úroveň maximálního zatížení, nepokryjí nutnou potřebu během špičky. Jak tedy správně optimalizovat chod generátoru a s tím spojené i provozní náklady?

Zásadní roli v posledních letech zastávají technologie, které využívají lithium-iontové akumulátory. Pramac, jako globální lídr v energetickém sektoru, přichází s novinkou v oblasti skladování energie.   Systémy bateriových úložišť představují inovativní řešení v rámci úspory, provozu a udržitelnosti generátorových jednotek.

Představte si, že s příchodem pracovníků na staveniště roste spotřeba energie, což vede ke spuštění generátorové jednotky. Bateriové úložiště se tak začne dobíjet. Po poledni, kdy je odběr proudu na maximálních hodnotách, plně nabité akumulátory vykrývají špičku a po opadnutí náporu se znovu dobíjí. Na konci směny, i díky absolutně tichému provozu, pokrývá bateriový systém základní noční spotřebu, např. nouzové osvětlení nebo kamery. Více v grafu níže.

U hybridního zapojení, tedy kombinace dieselové generátorové jednotky a bateriového úložiště, lze při malé potřebě energie generátor vypnout, takže energii dodává samotná baterie. Když se baterie vybije nebo se zvýší potřeba energie, generátor se zapne. V hybridní konfiguraci běží generátory pouze po nezbytně nutný čas, a to co nejefektivněji.

Níže uvedená tabulka znázorňuje porovnání standartního generátoru o výkonu 100 kVA při 50% zatížení a jeho kombinaci s Pramac OFF GRID bateriovým úložištěm. Je uvažován nepřetržitý provoz, tedy 24 hodin denně a sedm dní v týdnu.

STANDARTNÍ DIESELOVÝ GENERÁTOR DATA HYBRIDNÍ ZAPOJENÍ DATA
POČET DNŮ 28 POČET DNŮ 28
PROVOZ GENERÁTORU (HOD) 672 PROVOZ GENERÁTORU (HOD) 366
PROVOZ ÚLOŽIŠTĚ (HOD) 0 PROVOZ ÚLOŽIŠTĚ (HOD) 366
SPOTŘEBA PALIVA (LITR) 6921,6 SPOTŘEBA PALIVA (LITR) 3460,8
VYPUŠTĚNÉ CO2 (KG) 21845 VYPUŠTĚNÉ CO2 (KG) 10922
REDUKCE CO2 (KG) 0 REDUKCE CO2 (%) 50
NÁKLADY PALIVO (KČ) 263 367 NÁKLADY PALIVO (KČ) 131 684
NÁKLADY SERVIS (KČ) 320 000 NÁKLADY NA SERVIS (KČ) 80 000
CELKOVÉ PROVOZNÍ NÁKLADY (KČ) 583 367 CELKOVÉ PROVOZNÍ NÁKLADY (KČ) 211 684

U paliva je počítáno se cenou 38,05 Kč za litr. Z tabulky je patrné, že v případě hybridního zapojení, dosahuje generátor méně provozní hodin, tím pádem spotřebuje i méně pohonných hmot, a to o polovinu. Výraznou úsporou jsou také servisní náklady, kde je počítáno s 20 000 Kč za jeden výjezd (záleží však na dojezdové vzdálenosti servisní organizace). V případě servisního intervalu 500 mth se jedná o 16 výjezdů za rok. U hybridního zapojení je nájezd generátorové jednotky 1000 mth, čili pouze 4 servisní zásahy. Celková úspora při využítí OFF GRID bateriového úložiště činí 64 % provozních nákladů.

Hybridní konfigurace je tak ideálním řešením pro přeměnu tradiční dieselové technologie na ekologičtější řešení s úsporou nákladů a vysokým výkonem.

Nová úroveň udržitelnosti a flexibility

Vraťme se k našemu příkladu. Staveniště jsou obecně považované za výrazné znečišťovatele ovzduší, což úzce souvisí s nadměrným spalováním motorové nafty. Regulační orgány neustále zpřísňují emisní normy a některá evropská města již vyvinula aktivitu směrem k prvním výstavbám s nulovými emisemi. V případě tzv. hybridního zapojení dochází, díky optimalizaci motohodin, k redukci vypouštěného CO2 o 50 %. Dalšího snížení lze dosáhnout kombinací se solárními panely, jenž dobíjejí úložiště. Staveniště tak může být napájeno přímo slunečními paprsky. V době nedostatku slunečního svitu zásobuje stavbu energií akumulátorový systém, čímž se opět výrazně snižuje běh generátoru, tím pádem i veškeré vyprodukované CO2. Svou snadnou mobilitou a lehkostí se stává Pramac bateriové úložiště flexibilním parťákem do míst, kde je omezený přístup či zcela chybí elektrická energie. Ve spojení s alternativním zdrojem vzniká moderní energetický mix, který je prostředkem k maximálně efektivnímu využití levné energie.