Garantovaná energetická soběstačnost

V případě, že se firma dynamicky rozvijí naráží většinou na hranice některého z prvků výrobního procesu. Když už je zajištěno dostatek pracovních sil, spolehliví dodavatelé a stabilní systém výroby, objeví se zásadní problém s nedostatkem elektrické energie. Dodavatel energie nabídne rozšíření trafostanice, a to za pěkně tučnou sumu. V dnešní hektické době plné nekonečných termínů realizace je to však ten lepší případ. Pokud to distribuční síť neumožňuje popřeje dodavatel hodně štěstí a doporučí přesunout výrobu jinam. Jak tedy zajistit potřebný výkon a energetickou soběstačnost??

Každého asi napadne pořídit vlastní zdroj elektrické energie. Jako první přichází k úvaze dieselový motorgenerátor. U takového řešení však musíme počítat s velmi drahou cenou za 1 kWh a tím spojený růst nákladů. Je také třeba vybudovat bezpečné skladovací prostory k uložení velkého množství nafty. PHM je nutno technicky zabezpečit, aby nedošlo k degradaci a znečištění. V neposlední řadě pak najít člověka, který bude zodpovědný za sklad PHM. Počáteční investice tak závratně bobtná.

Se skladem PHM přibývají starosti navíc. Nutností je dodržení složité legislativy, ale hlavně bezpečnosti.

Naopak plynový motorgenerátor poháněný LPG (či zemním plynem) výrazně snižuje náklady na jednu vyrobenou kWh. Díky elegantnímu zásobníku LPG, který lze výhodně pronajmout pak odpadají starosti s uskladněním a distribucí nafty. Na trhu je hned několik dodavatelů LPG, kteří dokáží zajistit kompletní projekt, instalaci a zásobování propanem ve vhodných intervalech.

Příkladem může být aplikace u zákazníka, který nedokázal najít cestu k navýšení kapacity trafa své elektrické přípojky. Hledal spolehlivé řešení s co nejnižšími náklady a rozhodl se proto svěřit tento nelehký úkol naší společnosti. Zadaní znělo vyrobit cca 200 kW elektrické energie pro hlavní směnu výrobního podniku, tedy od 6 hod do 15 hod, sedm dní v týdnu. Z hlediska podstaty výrobního procesu nestál zákazník o tepelnou energii a nechtěl dodávat el. energii do sítě. Nutné však bylo zajištění dostatečného výkonu pro plynulý provoz. Podmínkou byl také zcela bezobslužný chod stroje. Firma disponuje přípojkou na zemní plyn s dostatečnou kapacitou, a tak z pohledu zapojení je toto řešení ještě jednodušší

Na základě pečlivých analýz našeho technika a diskuzí se zákazníkem jsme zvolili jako nejvhodnější řešení generátor GGW300 spalující zemní plyn, který bez problému pokryje požadovanou spotřebu. Výrobek značky PRAMAC v sobě ukrývá 6 válcový motor o objemu 14,6 l z produkce americké firmy Generac. Po nastartování je schopen do 1 minuty podávat plný výkon. Díky mobilní aplikaci může zákazník ovládat stroj vzdáleně. Ovládací systém však lze importovat i do firemní sítě.

Generátor PRAMAC GGW300 umístěný na pozemku zákazníka.

Generátor je umístěn v samostatném kontejneru, jenž je navržen do venkovního prostředí. Odolává tak veškerým nepříznivým podmínkám. Zároveň je však velmi tichý a nemá problém splnit dnešní emisní limity. Ovládací mechanismus byl vyvinut přímo na míru našemu zákazníkovi. Výsledkem je sofistikovaný automatický systém spouštění a vypínání generátoru. Přepnutí technologie ze sítě na generátor je realizováno v řádu několika málo sekund a vše je řízeno tak, aby nedocházelo k přetížení a nestabilitě paralelní výroby elektrické energie z generátoru.

Zároveň se spuštěním dojde k přepojení technologie ze sítě na generátor. Celé přepnutí je realizováno v řádu několika sekund. Následuje velmi sofistikovaný proces spuštění technologických zařízení v provozu. Vše je řízeno, tak aby nedošlo k přetížení a nestabilitě paralelní výroby elektrické energie z generátoru.

Solforen Plus je výhradním dodavatelem plynových generátorů produktových řad GA a GGW s výkonem od 10 kVA do 1000 kVA. Zároveň je jediným oficiálním servisním střediskem v ČR.