Jak fungují záložní plynové generátory?

princip funguování a umístění elektrocentrály, skladování paliva, mobilní aplikace Mobile Link, často kladené otázky

Chraňte své podnikání či dům 24/7

1 – Přerušena dodávka elektrické energie
Možná bouřkou, možná selhání sítě. V každém případě elektřina, na které jste závislí není dostupná.

2 – Systém detekuje problém
Během okamžiku je generátor připraven obnovit dodávku elektrické energie.

3 – Plynový generátor se sám zapne
Stačí pár vteřin k obnovení dodávky elektrické energie.

4 – Elektřina je automaticky obnovena
Generátor vytváří elektřinu dokud se neobnoví napájení ze sítě.

Již se nemusíte obávat, že budete bez proudu hodinu, den či víkend. Plně automatický systém se za Vás o vše postará, i když jste mimo domov či firmu.

Flexibilita v palivu

Ať už žijete ve městě, na venkově nebo někde na samotě v horských oblastech, máme řešení.

Zemní plyn (NG) – preferované palivo, pokud je však k dispozici. Generátor lze připojit na plynovou přípojku, která je v dnešní době téměř v každé domácnosti či firmě. V takovém případě není nutné doplňovat do záložního plynového generátoru palivo.

Propan (LPG) –  využívá se tam, kde není přípojka zemního plynu k dispozici. Palivo je uloženo ve venkovním zásobníku, který může být buď nadzemní či podzemní. Uživatel jej může vlastnit či pronajímat. V tomto případě jde také využít propan-butanovou láhev, která se běžně připojuje ke grilu.

Obě řešení mají proti klasickým palivům několik předností. Kromě zjevných výhod, jako komfort a cena, je to také snadná dostupnost. Plynné palivo má až o čtvrtinu nižší emise než kapalné paliva, tudíž je naše řešení vhodné do horských lokalit náročných na nízko emisní spotřebiče.

Kolik benzínu či nafty můžete doma skladovat pro starý záložní zdroj? Cítíte se bezpečně?

Životnost nafty či benzínu s příměsí biosložky je fatálně nízká – hrozí nepoužitelnost už za několik měsíců. Plyn na rozdíl od nafty či benzinu nedegraduje, ale také jej nikdo nekrade. Při havárii nehrozí kontaminace životního prostředí. 

Instalace přípojky CNG

A – Štítek s údaji o palivu (požadovaný tlak paliva je 1,73 až 3,24 kPa)
B – Minimální vzdálenost od překážky vzadu (45,7 cm)
C – Manuální uzavírací ventil přívodu paliva (volitelně s výstupem pro kontrolu tlaku)
Musí být umístěn nejméně 1,83 m od přívodní přípojky paliva
D – Potrubní armatury
E – Flexibilní palivová hadice (součást dodávky – délka 350 mm)
F – Plynoměr – musí být dimenzován na 100% zatížení generátoru a na zatížení všech
dalších spotřebičů
G – Vzpěra pro kotvení plynového potrubí
H – Přípojka k hlavnímu plynovému potrubí*

*Úpravu plynové přípojky může provést běžný dodavatel služeb VODO-TOPO-PLYN.

Spotřeba zemního plynu (NG) při 100% výkonu [Nm³/h]:
GA10000 – 5,24  GA13000 – 5,89  GA20000 – 7,02

Instalace přípojky LPG 

A – Štítek s údaji o palivu (požadovaný tlak paliva je 1,73 až 3,24 kPa)
B – Minimální vzdálenost od překážky vzadu – viz. Vzdálenostní požadavky
C – Manuální uzavírací ventil přívodu paliva  (umístěn nejméně 1,83 m od přívodní přípojky paliva)
D – Potrubní armatury
E – Flexibilní palivová hadice (součást dodávky – délka 350 mm)
F – Svorka
G – Sekundární regulátor tlaku paliva
H – Manuální uzavírací ventil přívodu paliva
I – Primární regulátor tlaku paliva
J – Palivová nádrž – zásobník na LPG s objemem 2,1 t plynu (nahoře v ilustraci) může být ve variantě nadzemní či podzemní*

*Zásobník není nutné kupovat, lze si jej výhodně pronajmout od Vašeho dodavatele
LPG.
**Zásobník lze vybavit GSM modulem, který upozorní dodavatele plynu, že stav nádrže
klesl na kritickou hodnotu a je nutné naplánovat závoz.

Spotřeba propanu (LPG) při 100% výkonu [kg/h]:
GA1000 – 4   GA13000 – 4,7   GA20000 – 5,7

Mějte neustále přehled, ať už jste kdekoliv

Aplikace Mobile Link Vás připojí k vašemu generátoru odkudkoliv. Získáte tak přístup k informacím jako je aktuální provozní stav, plán údržby a další. Jednoduše připojíte svůj generátor k Wi-Fi a stáhnete si aplikaci do svého mobilního telefonu, tabletu či počítače.

Často kladené otázky

Co je to automatický generátor na LPG či NG?

Takto se označuje stroj, který udržuje Váš domov či podnik v chodu během výpadků proudu. Záložní generátor může být zásadní pro ochranu domova a zachování plynulého fungování firmy. Generátor je nutné nainstalovat mimo dům/podnik, v případě výpadku napájení se sám automaticky spustí během několika sekund – ať už jste doma či nikoliv.

Co je ještě lepší? Všechny výkonové jednotky běží na kapalný propan nebo zemní plyn, jehož rozvody jsou v téměř každé domácnosti či firmě. V případě potřeby lze připojit i propanbutanovou láhev, kterou máte třeba u grilu.

Má výhody oproti přenosnému generátoru?

Obecně je vhodné zvolit automatický generátor, protože nabízí několik výhod:

  • když dojde k výpadku napájení, automaticky se spustí během několika sekund, což eliminuje potřebu prodlužovacích kabelů po celém domě
  • je to mnohem levnější než jiná palivová řešení
  • nádrž generátoru pro doplňování paliva není potřeba
  • po celou dobu výpadku není třeba monitorovat generátor, protože je zapnutý 24/7
  • je instalován venku a chrání Vás a Vaši domácnost před otravou oxidem uhelnatým.

Proč potřebuji domácí záložní generátor?

Představte si, že musíte ve svém domě fungovat celé hodiny nebo dny bez elektřiny, aniž byste mohli ovládat a používat zařízení, zabezpečení a elektrické spotřebiče. Výpadky proudu mohou ovlivnit kompletní provoz a většinu Vašeho vybavení v domácnosti nebo podniku.

Může záložní plynový generátor nahradit klasického dodavatele elektrické energie?

Záložní generátory jsou navrženy tak, aby byly záložním zdrojem elektrické energie, tudíž by neměly být využívány jako primární zdroj energie pro Váš domov nebo podnik. Pro tyto účely nabízíme plynové generátory určené pro nepřetržitý provoz 7/24 již od 25kVA instalovaného výkonu. 

Jakou velikost generátoru mám zvolit pro svůj domov?

Zkuste si představit svůj domov bez napájení, abyste určili své energetické potřeby během výpadku. Pamatujte, že každý výpadek se navzájem liší, některé mohou trvat pár a jiné mohou trvat i několik dní. Náš sortiment nabízí možnost pokrýt jen několik základních potřeb nebo klidně celý dům. Záleží co potřebujete. Náš tým je Vám k dispozici a je připraven navrhnout ideální řešení.

Jak často mám provádět údržbu?

Aby byla zachována výkonnost generátorů, je vhodné pravidelně měnit olej a filtr. Výrobce doporučuje nechat jednotku každých šest měsíců zkontrolovat.