Mezinárodní vědecké konference Ochrany před požáry a záchranné služby

V prosinci 2018 se SOLFOREN PLUS účastnil a v programu prezentoval jako partner dvoudenní Mezinárodní vědecké konference Ochrany před požáry a záchranné služby, pořádané Fakultou bezpečnostního inženýrství (FBI) při Žilinské univerzitě v Žilině. Zajímavý program vysoce kvalifikovaných odborníků, jak z akademické tak profesní sféry, z oblasti ochrany obyvatel před požáry a jinými pohromami, krizového managementu, prevence a připravenosti obyvatel pro mimořádné události, atd. jsme obohatili představením naší společnosti (viz. přiložená prezentace), která je svým zaměřením dobrým partnerem pro dodávky bezpečnostním složkám a vystavili jsme na ukázku vybrané bezpečnostní produkty z programu Justrite Safety Group. S FBI žilinské univerzity jsme také navázali dlouhodobou spolupráci, kterou budeme v roce 2019 prohlubovat. Asi padesát účastníků konference doplnil na třicet PhD studentů a studentů posledního ročníku magisterského studia, kteří pomáhali s organizací konference. Součástí programu byla prohlídka závodu Kia Motors v Žilině.