Oprava mobilního diesel generátoru s výkonem 160kVA pro AČR

Na podzim 2018 SOLFOREN PLUS s.r.o. úspěšně opravila výkonný, mobilní dieselgenerátor uložený ve standardním ISO kontejneru pro Armádu České republiky. Zatěžované soustrojí o max. výkonu 160kVA cestoval s vojáky po nejrůznějších misích a sloužil jako zdroj energie a životně důležitá energetická podpora např. v Afghánistánu. Po úspěšné defektaci poruchy za pomoci specializovaných expertů jsme tento unikátní motor Perkins opravili a následně pod plnou zátěží otestovali a v bezvadném stavu a ve smluvním termínu zpět předali zástupcům AČR. Závada spočívala v odstavování EC při zatížení, přičemž poruchu způsobovaly vadné díly v palivovém systému. Celková oprava a revitalizace motoru trvající něco přes měsíc vyžadovala kooperaci několika i zahraničních společností a perfektní koordinaci a tvrdou práci našich techniků na motoru samotném.